top of page

סוגי טיפול

טיפול זוגי

זוגיות היא דבר מורכב. שני אנשים, מבתים, עמדות ורקע שונה, חוברים יחד לזוג! הזוג, בהרבה מהמקרים, מקים משפחה ומתפתח מזוג, לזוג הורים. בכל שלב בחיי הזוג האתגרים רבים, מגוונים, לעיתים סמויים. כמעט פלא שזה יכול להצליח, אבל גם אם הדרך עשויה להיות ארוכה, מתסכלת ולא פשוטה, ברוב המקרים אפשר להצליח - לחיות בהרמוניה, חברות, ואהבה. בטיפול זוגי נלמד להכיר כל אחד את עצמו - הציפיות איתן הגענו לקשר, מהי הזוגיות אותה למדנו בבית וכד'. בשלב הבא, נזהה את הפערים בין הרצוי למצוי. בהמשך, נגשר על הפערים. נהפוך תסכול לבקשה. נלמד להתבטא כך שדברינו יתקבלו בהקשבה ולא בהתנגדות.

 

טיפול זוגי
הדרכת הורים
טיפול משפחתי
זוגיות שניה
טיפול CBT
טיפול אימגו
bottom of page